Nyheter20180202
Anestesi 5/Röntgenanestesin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansluter till TILDA!

Vi välkomnar Anestesi 5/Röntgenanestesin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anestesi 5/Röntgenanestesin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att börja arbeta med TILDA under våren.


20171201
Akutmottagningen, Landstinget i Värmland ansluter till TILDA!

Vi välkomnar Akutmottagningen, Landstinget i Värmland. Akutmottagningen, Landstinget i Värmland kommer att börja arbeta med TILDA under vintern.


20170310
Röntgen, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn ansluter till TILDA Metodbok!

Vi välkomnar Röntgen, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn. Röntgen, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn kommer att börja arbeta med TILDA Metodboken under våren.


20170218
Ålands hälso- och sjukvård ansluter till TILDA!

Vi välkomnar Ålands hälso- och sjukvård. Ålands hälso- och sjukvård kommer att börja arbeta med TILDA under våren.


20160925
Capio Geriatrik Dalen ansluter till TILDA!

Vi välkomnar Capio Geriatrik Dalen. Capio Geriatrik Dalen kommer att börja arbeta med TILDA under hösten.


20160201
Vo BoF vid Skånes Universitetssjukhus ansluter till TILDA Metodbok!

Vi välkomnar Vo BoF vid Skånes Universitetssjukhus. Vo BoF vid Skånes Universitetssjukhus kommer att börja arbeta med metodboken under våren.


20160111
Sektionen för Akutsjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansluter till TILDA!

Vi välkomnar Sektionen för Akutsjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sektionen för Akutsjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att börja arbeta med TILDA under våren.


20160110
Capio Geriatrik Nacka AB ansluter till TILDA!

Vi välkomnar Capio Geriatrik Nacka AB. Capio Geriatrik Nacka AB kommer att börja arbeta med TILDA under våren.