TILDA

TILDA (Tool for Interactive Learning and Daily Assistance) är ett utbildningssystem för att skapa, hantera och följa upp all typ av utbildning och kompetensutveckling. TILDA används idag på ett flertal sjukhus, ambulanser och andra verksamheter av tiotusentals användare runt om i Sverige.

Varför välja TILDA?

Funktioner

Utbildning

 • Lägga till obegränsat antal utbildningar
 • Inbyggd innehållsredigering
 • Mallar för enhetligt innehåll
 • Utbildningsinnehåll kan anpassas efter yrkeskategori och verksamhet
 • Påminnelser: automatiskt utskick av e-post när giltighetstid håller på att gå ut
 • Sökfunktion
 • Granskning med utvärderingsmöjlighet

Kurshantering

 • Hantera alla typer av externa och interna kurser för verksamheten
 • Lägga till obegränsat antal kurser
 • Detaljerad kursinformation
 • Områdesindelning
 • Snabb registrering av medarbetare för kurs
 • Ange behörighet för att registrera kurs
 • Möjlighet att hantera återkommande utbildningar
 • Kursanmälan gör det möjligt att anmäla medarbetare till olika utbildnings- och kurstillfällen

Säkerhet

 • Användarhantering
 • Åtkomstbehörighet för administrering och utbildning
 • Daglig backup på allt innehåll, material och resultat

TILDA video

 • TILDA video är en tjänst för att strömma film vilket innebär att medarbetare omgående kan starta och spela upp film
 • Filmerna i TILDA video konverteras och placeras på en server som enbart hanterar film
 • Den inbyggda mediaspelaren gör det möjligt att titta på film direkt i webbläsaren

Övningsmodul

 • Lägga till obegränsat antal övningar (delmoment)
 • Övningar skapas för en eller flera yrkeskategorier
 • Kopiera och flytta övningar
 • Övningsresultat sparas automatiskt för medarbetare och kan när som helst återupptas

Rapportverktyg

 • Uppföljning och statistik över utbildning, kurser och medarbetare
 • Överblick över verksamheten
 • Detaljerad information om medarbetare
 • Antal medarbetare som klarat/ej klarat en utbildning/kurs
 • Listor över medarbetare som klarat/ej klarat en utbildning/kurs
 • Jämföra utbildningar/verksamheter/medarbetare
 • Rapport genereras efter önskat urval
 • Resultat kan filtreras
 • Grafisk presentation av resultat
 • Utskriftsfunktion
 • Export till PDF, Word och Excel

Fil -och dokumenthantering

 • Arkiv för bruksanvisningar, manualer och andra styrdokument
 • Interaktiv utforskare: inbyggt verktyg för att skapa interaktiva bilder
 • Bildarkiv
 • Filarkiv

Användbarhet/Tillgänglighet

 • Lätt att förstå och använda
 • Fungerar i alla moderna webbläsare
 • Fungerar både med PC och Mac
 • Tillgängligt dygnet runt, året runt oberoende av plats

Frågor/Tester

 • Lägga till/redigera obegränsat antal frågor
 • Frågor skapas för en eller flera yrkeskategorier
 • Slumpgenerator: visar frågor och svarsalternativ i slumpad ordning för medarbetare
 • Obligatoriska frågor
 • Blockindelning
 • Direkt utvärdering av testresultat
 • Möjlighet att utvärdera individuella frågor
 • Statistik för administratörer
 • Kopiera och flytta frågor

Personlig profil

 • Individuell profil för varje medarbetare

Kommunikation

 • Meddelandefunktion
 • Nyhetstjänst
 • Anteckningar
 • E-postlista

TILDA network

 • Samlingsplats för anslutna kunder
 • Sök bland över 3 000 utbildningar
 • Ladda hem och dela med sig av utbildningsmaterial från andra kunder och apparattillverkare
 • Medlemslista

SCORM

 • TILDA stöder SCORM, vilket innebär att man kan tillhandahålla e-learningskurser skapade i externt författarverktyg.